JS

webapp禁止触摸事件后,怎么不影响其他功能?

用document.ontouchmove = function (e) { e.preventDefault(); };后,手机页面不会缩放,类似于原生app了,但是出现了问题,有滚动条的页面滚动条也没了,超出的页面也看不到了,怎么办?
已邀请:

张三俗

赞同来自: brean

document.addEventListener('touchmove', function (e) { e.preventDefault(); }, false)
试下

要回复问题请先登录注册