JS

js 识别人脸

 
发布一个纯js实现的应用:
 
功能:
  1. 识别人脸
  2. 一键换脸
  3. 趣味贴图
  4. 颜值测试
  5. 滤镜效果
  6. 色彩调整

 
人脸识别效果(上传卡通图片,点击换脸提示为发现人脸):
 

js  识别人脸

 
趣味贴图(简易版美图秀秀功能):
 

js  识别人脸


演示地址:
 
js 人脸识别

0 个评论

要回复文章请先登录注册